Giới thiệu

     Công ty Bao bì Sông Đà (tên đầy đủ: Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà - mã chứng khoán STP) được thành lập từ năm 1996, trụ sở tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội....

Tin tức

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo quản trị bán niên 2018.