Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty

05/12/2016

Sáng ngày 25/11/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (25/11/1996 – 25/11/2016)

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (01/11/2016)

02/11/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (từ ngày 01/11/2016)

Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty

27/10/2016

HĐQT Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo: Ông Nguyễn Trọng Lợi được bổ nhiệm làm thành viên của HĐQT Công ty. Đồng thời ông Đặng Văn Phúc được miễn nhiệm thành viên của HĐQT công ty

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần.