Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.046.421 cổ phần.