Thông báo về nghị quyết của HĐQT về việc thuê tư vấn

16/01/2017

Hội Đồng Quản Trị của Công ty cp CNTM Sông Đà đã thống nhất thông qua Nghị Quyết số: 12/NQ-HĐQT về việc thuê ông Nguyễn Trọng Giang làm tư vấn cho Công ty

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

29/12/2016

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, nâng số vốn điều lệ lên thành 80.457.440.000 đồng

Thông báo sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

23/12/2016

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin thông báo nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ của công ty

Quyết định chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu và thông báo ngày giao dịch đầu tiên

09/12/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo đề nghị niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty đã được chấp nhận bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 798/QĐ-SGDHN. Ngày giao dịch chính thức của số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày 21 tháng 12 năm 2016

Chứng nhận đăng ký Chứng khoán (thay đổi lần thứ năm)

05/12/2016

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin trân trọng thông báo số vốn điều lệ mới là 80.457.440.000 đồng của công ty đã được chứng nhận bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty

05/12/2016

Sáng ngày 25/11/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (25/11/1996 – 25/11/2016)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 73.025.165.507 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.802.701.021 VNĐ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC bán niên 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 143.474.173.017 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 3.752.447.137 VNĐ

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (01/11/2016)

02/11/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (từ ngày 01/11/2016)